Fendt 936 Vario v BB Silver 4

Credits:

Author: Golim