Godet Faucheux pellican

Godet Faucheux pellican

Godet faucheux pellican 2500L capacity

Credits:

Textures/AO: Cocololo69
Model: Thomas79
Scripts: Geri-G
Ingame FS2011 TSF3Modders
Ingame FS2013 Thomas79

5/5 - (1 vote)