Kirovets K-700A

Credits:

Author: SFM-Modding & BM-Modding