MAZ 5440

Credits:

Modell/Textures: Alex DESKPRO V1RU$ region59
Konvertatsiya/SANYA1996
Script: hz888 SANYA1996
Edit: SANYA1996