MTZ 82

Трактор на гусеничном ходу, лопата в комплекте.

Credits:

Tima032