Valmet 865

Credits:

Modell: ValtraN111
InGame: ValtraN111
Textures: ValtraN111