C 360 New Cabin

C 360 New Cabin

– Animacje peda ów gazu, hamulca i sprz g aa równie? gazu r? cznego
– Animacje elementów silnika
– Animacje wsiadania (? Pomijamy j spacj?)
– Mod kierownicy (num8)
– Ruchom? os
– Mod orki
– Otwieran? Fold? maski (6)
– Full o wietlenie?
– Nowy skin
– Realn? Fizyk? Jazdy
– 1:1 scale
– It limiter i licznik motogodzin

Credits:

Marcello1942, Fumski
Expert_Boy

5/5 - (1 vote)